Znaczenie projektu technologii zaplecza gastronomicznego

Z tego artykułu dowiesz się:

  • czym jest projekt technologii zaplecza gastronomicznego,
  • jakie elementy powinien zawierać projekt technologiczny,
  • jakie korzyści z niego wynikają.

Sporządzenie projektu technologii zaplecza gastronomicznego jest pierwszą i najważniejszą sprawą, którą należy zająć się bezpośrednio po znalezieniu lokalu, przed rozpoczęciem prac remontowych i adaptacyjnych, które będą od tego projektu ściśle zależne. Koncepcja układu, funkcjonalności i technicznego wyposażenia pomieszczeń jest fundamentem w tej gałęzi biznesu, dlatego nie warto zajmować się tym aspektem samodzielnie. O ile nie mamy odpowiednich uprawnień i doświadczeń, zdajmy się na pomoc technologa, fachowca świadczącego usługi w tym zakresie.

Projekt wykonywany jest indywidualnie dla każdego klienta, a jego ostateczny kształt warunkuje szereg zmiennych – powierzchnia lokalu i jego planowany charakter, a także obowiązujące prawo w zakresie norm sanitarnych, BHP i systemu HACCP. Proces sporządzania projektu powinien przebiegać przy ścisłej współpracy właściciela lokalu z projektantem. Dzięki temu technolog uzyskuje bezpośrednio wiedzę o przyszłym sposobie funkcjonowania zaplecza, co pozwala mu zaproponować optymalne rozwiązania, zarówno w zakresie potrzebnego wyposażenia, jak i przestrzennego rozplanowania jego usytuowania. Projekt dzieli się na dwie części – opisową i rysunkową.

Pierwsza część przedstawia założenia technologiczne: wykaz komponentów wyposażenia, zalecenia architektoniczno-budowlane, a także w zakresie instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej. W drugiej części znajdują się natomiast plan układu pomieszczeń wraz z wyeksponowaniem właściwego procesu produkcyjnego (od surowców po gotowe produkty) oraz rysunki techniczne odnoszące się do wymienionych wyżej wytycznych architektoniczno-budowlanych oraz związanych z poszczególnymi instalacjami, w tym zaznaczenie miejsc ich przyłączy (uzależnionych od ustawienia sprzętów i urządzeń).

Projekt technologii zaplecza gastronomicznego jest podstawą do otrzymania niezbędnego zezwolenia na działalność od Inspekcji Sanitarnej. By takie zezwolenie otrzymać, należy uprzednio zadbać o uzyskanie zatwierdzenia projektu przez rzeczoznawców w zakresie norm przeciwpożarowych, wentylacji, sanitarnych oraz BHP. Odpowiednio opracowany projekt jest jednak więcej niż tylko koniecznością, z jego posiadaniem wiążą się liczne korzyści:

  • pozwala zoptymalizować powierzchnię zaplecza, dzięki czemu można uzyskać więcej miejsca na salę dla gości, a co za tym idzie – przyjąć większą ich liczbę;
  • upraszcza sporządzenie harmonogramu oraz koordynację prac budowlanych lub remontowych i usprawnia ich przebieg, gdyż z góry wiadomo, co i gdzie będzie się znajdować;
  • ułatwia skompletowanie sprzętu, zarówno w przypadku samodzielnego doboru wyposażenia, jak i korzystania z usług firmy zajmującej się wyposażeniem zapleczy gastronomicznych – rysunki i opisy umożliwiają dobranie urządzeń o konkretnej specyfikacji;
  • pozwala oszacować potrzebne zasoby wody czy prądu i ewentualnie wystąpić do odpowiednich organów np. o przydział energii elektrycznej wystarczająco dużej mocy.

Każdy doświadczony inwestor – niezależnie od branży – zna starą prawdę, że są rzeczy, na które zdecydowanie nie warto żałować pieniędzy, bo każda niemądrze zaoszczędzona złotówka może łatwo zamienić się po niedługim czasie w dwie stracone. Dobrze przygotowany projekt technologii zaplecza gastronomicznego z pewnością do takich rzeczy należy i stanowi podstawę sukcesu lokalu.

Zarzadzaniegastronomia.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione.

Jak możemy Ci pomóc?

Wystarczy, że do nas napiszesz, a my skontaktujemy się z Tobą.